Niv eau

NIVEAU sculptuur; met tekeningen in ruitvorm, zonder landschap erin, landschap is de sculptuur ( het vehicle). Die tekeningen zijn het lichaam ,het object, de bloem ,de boom, de combinaties ervan. Ze representeren wat ik hier zie en vind. Samen met de gevonden voorwerpen uit de Seine vormen ze een kleurrijk beeld in een rustig kader. Het beeldt een scharnierende aanhangwagen uit, getransfuseerd tot boot met 4kante treinwielen.

 

 

 

 

 

 

 

NIVEAU halen , niveau verlagen, behoren bij… Niveau is natuurlijk van de waterstand hier in kanaal en Seine, niveau van de vloeistof in de fles. Op niveau brengen; de balans opmaken, nivelleren ,het gelijktrekken. Gelijkmaken van grondniveau voor aardperen.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.